TUZLA MEM’DEN ‘THİNK GLOBAL, ENTREPRENEUR LOCAL’ PROJESİ …

Makedonya koordinatörlüğünde yürütülen projenin partner ülkeleri Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Kıbrıs’tır.

TUZLA MEM’DEN ‘THİNK GLOBAL, ENTREPRENEUR LOCAL’ PROJESİ …

-2019-1-MK01-KA202-060468 No’lu “Think Global, Entrepreneur Local" projesi sosyal girişimciliği desteklemeyi hedefleyen ve uluslararası partnerlerle pandemi sürecinde yürütülmekte olan bir projedir.

Makedonya koordinatörlüğünde yürütülen projenin partner ülkeleri Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Kıbrıs’tır.

Proje uzaktan eğitim araçlarının etkili olarak kullanılması, öğrenci anketlerinin uygulanması, girişim için ihtiyaç ve beklentilerin değerlendirilmesini hedeflemektedir. Sosyal girişimciliğin desteklenmesi amacıyla oluşturulan projede gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insan kaynaklarının nitelikli hale getirilmesi amacıyla online eğitimler verilmektedir. Öte yandan proje çıktısı olarak  “Sosyal Girişimcilik Öğretimi İçin Öğretmen Rehber Kitabı” oluşturulmuştur. Kitapla ilgili konuşan Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet ALİREİSOĞU, “Kitabın, sosyal girişimi artırma, sosyal etkiye ilişkin farkındalık oluşturma, aktif vatandaşlık hakkında bilgi edinme,  belli konularda iş planı ve gelir modeli geliştirme, grup kurma, kamu kurumlarıyla stratejik ilişkiler geliştirme konusunda öğretmenlere rehber olacağını” ifade etti. Dr. ALİREİSOĞLU, projeyle Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örneklerini içeren bilgilerin öğrencilere aktarılması ve çok yönlü düşünme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak projenin sosyal girişimcilerin yetişmesine imkân/katkı sunacağını öngördüklerini belirtti.

Türkçe-e kitap : https://online.flippingbook.com/view/1015295903/

İngilizce-e kitap: https://online.flippingbook.com/view/1015980348/