TUZLA HEM AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU - AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

2020-2021 Dönem İlk Kayıt (Yeni) ve Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUZLA HEM AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU  - AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

- Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin ÇANGIR, "Kayıt döneminde eğitimine ara vermiş bütün kişileri açık öğretime kayıt olması için halk eğitime davet ediyorum" dedi.

OKUMANIN YAŞI YOK

1-İlkokul Mezunu Nasıl Olunur?

2-Ortaokul Mezunu Nasıl Olunur?

3-Lise Mezunu Nasıl Olunur?

 

1-İLKOKUL MEZUNU NASIL OLUNUR?

HİÇ OKUMA YAZMA BİLMEYENLER İÇİN 1.KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI AÇILMAKTADIR.

Okuma Yazmayı bilip de belgesi olmayanlar için 1.Kademe Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavı geçenler 1.Kademe okuma-Yazma belgesi alırlar. Kurumumuzda her ay sınav düzenlenmektedir. Sınav takvimi web sitemizde yer almaktadır.

 1.Kademe Seviye Tespit Sınavı  2 Şubat 2021 Salı Günü saat 14.00 da Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.

1.Kademe Okuma yazma belgesi olanlar veya ilkokul 3-4.sınıftan terk edenler, 2.Kademe Okuma-Yazma kurslarına alınırlar. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar 2.Kademe Başarı Belgesi alırlar. Bu belge İlkokul bitirme seviyesine denk bir belgedir. Bu belge ile Açık öğretim Ortaokula kayıt olunabilir.

2.Kademe eğitimi seviyesinde bilgi sahibi olanlar; Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler derslerinden 4.sınıfı bitirmiş seviyesine sahip olanlar diledikleri taktirde kurslara katılmadan 2.Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olmaları halinde 2.Kademe Başarı belgesi alırlar. Kurumumuzda her ay sınav düzenlenmektedir. Sınav takvimi web sitemizde yer almaktadır.

2.Kademe Seviye Tespit Sınavı 3 Şubat 2021 Çarşamba Günü saat 14.00 da Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.

ORTAOKUL MEZUNU NASIL OLUNUR?

Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler başvurabilir?

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.

“Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.”

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. Fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

 4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

 5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

 6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPMALIDIR?

Öğrenciler mezun oluncaya kadar açıklanan kayıt tarihlerinde her dönem kayıt yenileme işlemi yapmalıdır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler dönem sınavlarına katılamazlar.

Açık Öğretim Ortaokulu´na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir

3-LİSE MEZUNU NASIL OLUNUR?

Açık öğretim lisesine kimler kayıt olabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

-Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

-T.C. KİMLİK NUMARASINI GÖSTEREN BELGE İSTENİR

-Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

-T.C. KİMLİK NUMARASINI GÖSTEREN BELGE

-Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

-İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

-T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

-Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

-Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf  bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

-Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

-Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

-Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI SINAV TARİHLERİ

1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak  25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır. 

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır. 

AŞAGIDAKİ İLNKE TIKLAYARAK DAHA DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ…

Açık Öğretim  Ortaokulu İçin: http://aio.meb.gov.tr- Açık Öğretim  Lisesi İçin: http://aol.meb.gov.tr

Adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz…