MEVLÜT GÜLER - TOPRAK ANA İLE TOPRAK ATA…

İşte İnsanın özü olan toprak, insanlık İçin çok büyük bir önem arz etmektedir.

MEVLÜT GÜLER - TOPRAK ANA İLE TOPRAK ATA…
MEVLÜT GÜLER

Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de büyütülüyor ki;  Allah sizi (Hz. Âdem'i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. Âdem'in neslini) yarattı." (Fatır, 35/11). Şu ayet-i kerimelerde de insanın topraktan yaratıldığı belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67; 30/20. ... "Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık... (Hicr, 15/26)

İşte İnsanın özü olan toprak, insanlık İçin çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzdendir ki; İlk kez 1945 yılında yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu'na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk pazar günü "Toprak Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Toprak İçin ne yapılsa az, ne denilse az…

Bakın Aşık Veysel duygularımıza nasıl tercüman olmuş:

“Dost dost diye nicesine sarıldım,

Benim sadık yârim kara topraktır.

Beyhude dolandım ey yâr boşa yoruldum,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Nice güzellere ey yâr bağlandım kaldım,

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum,

Her türlü isteğim ey yâr topraktan aldım,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi,

Yemek verdi ekmek verdi et verdi,

Kazma ile döğmeyince kıt verdi,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Âdem den bu deme neslim getirdi,

Bana türlü türlü meyva yetirdi,

Her gün beni tepesinde götürdü,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Karnın yardım kazmayınan belinen,

Yüzün yırttım tırnağınan elinen,

Yine beni karşıladı gülinen,

Benim sadık yârim kara topraktır

 

İşkence yaptıkça ey yâr bana gülerdi,

Bunda yalan yoktur herkes de gördü,

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Havaya bakarsam ey yar hava alırım,

Toprağa bakarsam duâ alırım,

Topraktan ayrılsam nerde kalırım,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Dileğin var ise iste Allah'tan,

Almak için uzak gitme topraktan,                                                                                                                                         

Cömertlik toprağa verilmiş Hâkk'tan,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Hakîkat ararsan açık bir nokta,

Allah kula yakın kul da Allah'a,

Hâkk'ın hazinesi gizli toprakta,

(Hâkk'ın gizli hazinesi toprakta…)

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Bütün kusurumu ey yâr toprak gizliyor,

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor,

Kolun açmış yollarımı gözlüyor,

Benim sadık yârim kara topraktır.

 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar,

Dünyaya bırakır ölmez bir eser,

Gün gelir Veysel'i ey yâr bağrına basar,

Benim sadık yârim kara topraktır.

-Bu vesile ile “TOPRAK  BAYRAMI” bütün insanlığa kutlu olsun…