MEVLÜT GÜLER - GÖNÜLDEN DAMLALAR...

*Yer yüzünde ilim ve irfanı ile birer abide olanlar vardır. İsimleri anıldığında bile saygıyı hakederler.

MEVLÜT GÜLER - GÖNÜLDEN DAMLALAR...
MEVLÜT GÜLER-SOSYOLOG-YAZAR

İLİM VE İRFAN

İlim irfan sahibi olmak en önemli bir vasıf olsa gerek. Zira Yüce Kitabımız Kur’an da Yüce Rabbimiz:

* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَٓابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَۜ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُ۬اۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ

* Vemine-nnâsi ve-ddevâbbi vel-en’âmi muḣtelifun elvânuhu keżâlik(e)(k) innemâ yaḣşa(A)llâhe min ‘ibâdihi-l’ulemâ(u)(k) inna(A)llâhe ‘azîzun ġafûr(un)

* İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. (Onun) Kulları içinde ise, Allah'tan ancak âlim olanlar (yaratılış sırlarını ve sorumluluklarını çok iyi kavrayanlar) ‘içleri titreyerek-korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, Bağışlayandır” buyurmuyor mu?

Hani Koca Yunus’da ne güzel tarif eder:

 İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

Okumaktan mana ne

Kişi Hakkı  bilmektir

Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emektir

Dört kitabın manası

Bellidir bir elifte

Sen elifi bilmezsin

Bu nice okumaktır

 Yigirmi dokuz hece

Okursun uçtan uca

Sen elif dersin Hoca

Manası ne demektir

Yunus Emre der Hoca

Gerekse bin var Hacca

Hepisinden iyice

Bir gönüle girmektir

*Yer yüzünde ilim ve irfanı ile birer abide olanlar vardır. İsimleri anıldığında bile saygıyı hakederler. Kendileri o topluluğun içinde bulunmasalar bile, işte bu mevzuda Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed SAV. Şöyle buyuruyor:

Allah’ı seveni, Allah’a itaat edeni  Allah da sever, başkalarına da sevdirir.

*Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

“Allahü Teâlâ bir kulunu sevdiği vakit, Cebrail (a.s.)’a, “Allah filanı seviyor, onu sen de sev” diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök ehline, “Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz” diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde onun sevgisi kalplere yerleşir.

*”(Buhari) İlim tahsil yolunda ölenleri, inancımız şehid saymaktadır. Konunun önemine binaen Hz. Ali Efendimiz şu sözü çok değerlidir: “ Bana bir harf öğretenin kırk yıl, kölesi olurum…”

*Kays oğlu Kesir şöyle anlatır: “Bir adam Dimeşk (Şam)’da bulunan Ebudderdâ’nın yanına geldi. Ebudderdâ:

“-Niçin geldin ey kardeşim!’’ diye sordu. O zat:

“-Bir hadis-i şerif işittim, Onu Resûlullah (s.a.v.)’den sen nakletmişsin. Bunu öğrenmek için geldim” dedi. Ebudderdâ:

“-Başka bir ihtiyacın için gelmedin mi?” dedi.  Adam:

“-Hayır" dedi. Ebudderdâ:

“-Bir ticaret için gelmedin mi?” dedi.  Adam:

“-Hayır” dedi. Bunun üzerine Ebudderdâ (adamın ilim zevkini ve bu uğurda katlandığı meşakkati takdir ederek:

*Demek sadece bir hadis-i şerifi öğrenmek için geldin. Ben Resûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Kim ilim tahsil etmek için bir yola çıkarsa, Allah ona cennetin yolunu tutturur, şüphesiz Melekler, hoşlandıkları için ilim yolcularına kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar ve sudaki balıklar Allah’tan, ilim adamlarının bağışlanmasını dilerler. Bilgili kimsenin bilgisizce ibadet edene üstünlüğü, ayın on beşindeki hilalin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Bilginler Peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler geride altın, gümüş, para gibi miras bırakmamışlar, ancak ilim miras bırakmışlardır. İşte kim o mirası elde ederse büyük bir nasib elde etmiş olur.

O vakit Meşhur Divan Şairi Nabi ile yazıyı nihayetlendirelim:

Sa’y kıl ilm-i şerife şeb ü rüz

Kalma hayvan-sıfat, ol ilm-âmüz

İlim bir lücce-i bi-sâhildir

Anda alim geçinen cahildir

Etme âr öğren oku ehlinden

Herşeyin ilmi güzel cehlinden

Sünbülzade Vehbi de der ki:

Postu sırtında gezer hayvanın,

İlmi sadrında olur insanın

*Mübarek Ramazan Bayramımızı tebrik eder; sağlık ve huzur dolu günler dilerim.