MASKE TAKANLARIN, TAKMAYANLAR ÜZERİNDE KUL HAKKI VARDIR…

Sanki virüs sorunu kökten çözülmüş, Beynelmilel Siyonizm başlattığı "Küresel Savaş" ı kazanmış, milletleri köleleştirmiş, başkenti Kudüs olan bir "Cihan Devleti" kurmuş, bizlerde esir milletlerin birer evladı olarak sokaklarda dolaşıyor gibiyiz. . .

MASKE TAKANLARIN, TAKMAYANLAR ÜZERİNDE KUL HAKKI VARDIR…

Değerli Haber Akdeniz okurları, ortada Cihanşümul bir savaş var.ABD'yi kontrolü altında tutan Kapitalist, Benmerkezci, Küresel Siyonist güç hakimiyetini sadece ABD'de değil, Çin, AB ülkeleri, İslam dünyası ve diğer ülkelerde köklü hale getirmek, "Kendilerinin Efendi" bir millet ve devlet haline gelmesi için "Su uyur, düşman utumaz" Türk Atasözünde yerini bulan korkunç bir savaş ortada devam ederken ;

1-Biz, adeta kim korkar virüsten dercesine ne maske takıyor ve nede maske denetçilerini takıyoruz.

 2-İçişleri Bakanlığının son bir hafta içerisinde önce 81 ilde valiliklerce denetimlerin aralıksız sıkılaştırılması ve daha sonrada mahallelere kadar genişletilmesi genelgesine rağmen günlük vakalardaki artışta duraklama ve gerilemeden bahsetmek neredeyse mümkün olmaktan çıkmıştır.

 3-Her üç saatte bir maske takmanın ötesinde yenilemeninde zaruri olduğunu milletçe bildiğimiz halde ortada büyük bir vurdumduymazlık var.Denetimler adeta yok hükmünde. Kolunda, çenesinde,  boynunda, elinde,  göğüs cebinde maske taşıyanların varlığındaki artış ise çok ama çok düşündürücü ve ürkütücüdür.

 4-Sokaklar ortaya atılan, sapları kopmuş, standartlardan uzak olarak üretilmiş maskelerle dolu.Yakın bir tarihte ülke genelinde sokaklarımız kirli, atık ve virüs taşıyan, kullanılmış maskelerle papatya tarlasına dönerse hiç şaşmamak lazım.

5-Toplu taşıma araçlarında, düğünlerde, taziyelerde, ikili ve çoklu dost ziyaretlerinde ne sosyal mesafe, ne maske ve nede hijyenik şartlara uyulmamakta olduğunu gözlemlemek için kimseyi ikna etmeye mecbur olmadığımız gibi herşey ayan beyan ortada.

 6-Hal böyleyken biz ne zaman göstermelik denetimlerden vaz geçeceğiz?

 7-Yine hal böyleyken biz ne zaman yasak savmak için maske takıyor gibi davranacak ve kendimizi kandırmaktan vaz geçeceğiz?

 8-Beynelmilel Siyonist, Kapitalist, Benmerkezci, Muharref Tevrat güdümlü Yahudilerin başlattığı"Küresel Savaş"  karşısında, tarihten gelen büyük bir millet olma engin dünya görüşüne uygun bir karşı duruşun içerisinde olacağız?

 9-Değerli Haber Akdeniz okurları, şurası hiçbir zaman unutulmasınki, MASKE TAKANLARIN MASKE TAKMAYANLAR ÜZERİNDE BİR KUL HAKKI BULUNMAKTADIR.

10-MASKE TAKMAYANLARI DENETLEMEYEN VE BİHAKKIN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENLER ÜZERİNDEDE YİNE MASKE TAKANLARIN HAK VE HUKUKLARI VARDIR diye uzun uzun anlatmaya ve yazmayada gerek yoktur inancındayız.

 11-Kimse, kimseyi kandırmasın.Herkes kendinin doktoru olsun diyoruz.Eğer Kürese Dünyal Savaşından yüzakı ile çıkmak istiyorsak,  Devlet ve Bakanlık yetkililerinin ve DSÖ'nün tüm uyarılarına ciddiyetle ayak uydurmak zorundayız.

Aksi halde küresel savaş başlatan Beynelmilel Siyonizmin değirmenine su taşımış oluruz.

SON SÖZ;  MASKEMİZİ TAKALIM, YOLUMUZA DEVAM EDELİM.

 Haber Akdeniz-Mehmet Ali ÇELİK-Türkiye Gazeteciler Federasyonu Isparta İl Sorumlusu