FEVZİ TÜRKMEN - ÜLKEMİZDE MESLEKİ EĞİTİM…

Atölye ve laboratuvarlarla geliştirilmiş metal sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve aynı zamanda üniversiteye hazırlık kapsamında eğitim vererek isteyenlere akademik eğitimin devamını sağlayacak eğitimleri vermektedir.

FEVZİ TÜRKMEN - ÜLKEMİZDE MESLEKİ EĞİTİM…
FEVZİ TÜRKMEN - EĞİTİMCİ

- Ülkemizde mesleki eğitim için köklü değişiklikler ile çıkartılan 05.06.1986 tarihli 3308 sayılı ‘’ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ’’ kanununa göre yapılan düzenlemelerle mesleki eğitim verilmektedir.

 - Amaç endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü   okul ve işyeri ortamında eğitim vererek yetiştirmek, ülke   ekonomisine katkı sağlamak ve gençlerimizi geleceğe   hazırlamaktır. Kanunda örgün eğitim kapsamındaki   Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ülkenin ihtiyacı   doğrultusunda mesleki eğitim kurulu tarafından   kapsama alınan ‘alan-dallarda’ akademik eğitimi de   kapsayan ve son sınıflarında beceri eğitimi (staj) iş   yerlerinde doğrudan alınan eğitim modeli olarak devam   etmektedir.

  - Atölye ve laboratuvarlarla geliştirilmiş metal sanayiinin   ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve aynı zamanda üniversiteye hazırlık kapsamında eğitim vererek isteyenlere akademik eğitimin devamını sağlayacak eğitimleri vermektedir.  Mezun olan öğrenciler ‘alan-dalda’ MTAL diploması ve İş yeri açma belgesi almaktadır. Son yapılan düzenleme ile MTAL bünyesinde açılan ve bağımsız mesleki eğitim merkezlerinde 3308 sayılı kanunun diğer ayağı dediğimiz, ‘çıraklık eğitimi’ sözleşme esaslarına göre iş yerlerinde çalışan çırakların, kalfaların ve ustaların eğitimlerini kapsamakta ve belgelendirmelerini kapsamaktadır. Sözleşme yaparak bir işyerinde çalışan çırak öğrenciler haftada bir gün okul ortamında teorik eğitime, haftanın dört günü usta öğretici nezaretinde beceri eğitimini iş yerinde alan çırak ögrenciler üç yılın sonunda kalfalık belgesi ve dört yılın sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi düzenlenir. Yine diploma telafi derslerinde başarılı olan çırak öğrencilere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması düzenlenir. Ayrıca daha önce ustalık belgesi almış en az Ortaokul mezunu olan ve diploma telafi derslerinden başarılı olan ustalara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması düzenlenerek lise mezunu olmaktadırlar. Lise mezunu olan ve bir meslek öğrenerek ustalık belgesi almak isteyen kişiler bir işyerinde teorik ve beceri eğitimini usta öğretici nezaretinde alarak başarılı olanlara ustalık belgesi düzenlenir.

Sistemde ki çırak öğrencilerimize işveren, asgari ücretin yüzde 30 undan az olmamak üzere ücret öder. 12.sınıf ustalık eğitimine devam eden öğrencilerimize de asgari ücretin yüzde ellisinden az olmamak üzere işveren ücret öder. Bu ücretlerin asgari tutarlarını devlet işverene teşvik amaçlı ödeyerek, işverenlerin yükünü hafifletir ve böylelikle daha fazla çırak ve ustalık öğrencilerini istihdam etmelerini sağlar. Yine mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz her türlü öğrencilik haklarından yararlanmaktadırlar.

“İndirim kartı, askerlik tecili, öğrenci kimlik kartı v.b.” gibi…

Eğitime devam edemeyen ve kapsamda bulunmayan meslek dallarında çalışan kişilerinde belgelendirilmesi, eğitim almaları bu kanun kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Bu işin içerisinde hala görevli birisi olarak sistemin içerisinde olan ve büyük bir özveriyle sistemin uygulanmasında çaba gösteren her kademedeki kişi ve kişiler kurum ve kurumlara teşekkür ederim ve başarılar dilerim.

Ülkemize hayırlı olsun…Mutlu yıllar dilerim…