HALİT DEMİR - BALKANLARIN ZAMBAK ÇİÇEĞİ BOSNA...

Üç etnik grup olarak tarih boyunca beraber yaşamış , komşuluk yapmış ve hatta akrabalık düzeyinde bağlar kurmuş daha doğrusu üç ayrı grubun Bosnak-Müsluman ve Sırp-Ortodox, Hirvat-Katolikler yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır.

HALİT DEMİR - BALKANLARIN ZAMBAK ÇİÇEĞİ BOSNA...
HALİT DEMİR

- Bosna ve Hersek, coğrafi olarak Avrupa'nın göbeğinde yer alan nüfusu başta Boşnak Müslümanlar olmak üzere Sırp ve Hırvatların birlikte yaşadığı Balkan ülkesidir.

Üç etnik grup olarak tarih boyunca beraber yaşamış , komşuluk yapmış ve hatta akrabalık düzeyinde bağlar edinmiş daha doğrusu üç ayrı grubun Bosnak-Müsluman ve  Sırp-Ortodox, Hirvat-Katolikler yüzyıllar boyunca birlikte  yaşamışlardır. Bosna ve Hersek bu yönüyle Avrupa'nın Kudüs’ü olarak nitelendirilmiştir. Bu ülkenin birlikte yaşama kültürünü Devlet-i Aliye’den devralan Boşnak milleti bu ulvi mirası hep koruyup adete bu farklı gruplar arasında mihenk taşı vazifesi görmüşlerdir.

   

- Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat Bosna Hersek topraklarına ayak basmasıyla 1463 yılında Boşnaklar kendi rızalarıyla İslamiyet’le şereflenmişlerdir. Boşnakların İslamiyet’i tanımaları daha eski zamanlara dayanır.

   

- Ahmet Yesevî Hazretleri’nin ve daha nice Allah dostlarının bir yıldız misali Bosna’nın İslamiyet öncesi dönemlerini aydınlatmak  adına sarp dağlar, derin vadiler aşmış bir çorak gönülde yer etmek ve İslamiyet’in güzelliklerini yaşayarak temsil etmişlerdir. Yeri gelmiş halkın tarlalarında hiç bir karşılık beklemeksizin çalışmış insanların gönüllerinde yer etmişler ve hatta o kadar güven inşa etmişler ki insanlar evlerinden uzak tarlalarına gider iken yeri gelmiş çocuklarını Tekkelere ve Zaviyelere teslim etmişlerdir.

- Bu tekkelerden en bilineni Mostar şehrinde yer alan Saru Saltuk Hazretlerinin talebelerinin kurmuş olduğu Blagay (muhasebe) tekkesidir. Boşnaklar, Alperenler vesilesi ile İslamiyet’i tanımış peyderpey İslamiyet'le şereflenmişlerdir. Fakat topyekûn İslamiyet’i kabul etmeleri Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinden sonra, 1463 yılında olmuştur. Rivayet edilen ve günümüzde dahi Boşnakların hiç unutmadıkları ve cuma hutbelerinde İslamiyet’in bu coğrafyaya tanışmasına atıf da bulundukları bir rüya anlatılır.

   

- Fatih Sultan Mehmet Han, Bosna topraklarına ilk girdiği gece bir rüya görür ve sabah olduğunda Müneccim Başını huzuruna çağırır ve rüyasını anlatır.

- Müneccim Başı; “Sultanım Rüyanızda Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmeniz bu toprakların İslamiyet'le şerefleneceğine, Hz . Ebubekir’i (r.a.) görmeniz bu insanların dinimize kıyamete kadar sadık kalacağına, Hz.Osman’ı (r.a.) görmeniz bu insanların ilim sahibi ve iffet sahibi olacağına, Hz. Ali’yi (r.a.) görmeniz ise bu insanların yiğit ve cesur olmalarına delalet eder” der.

Sultan; “ Ya rüyamda Hz. Ömer'i (r.a.) görmemiş olmam neye delalet eder” diye sorar.

Müneccim Başı, “Sultanım gün olur da bir gün biz bu topraklardan geri çekilmek zorunda kalırsak o vakit bu topraklarda adaletin tecelli etmeyeceğine delalet eder” der.

Bu rüya tabirinden sonra Sultan Fatih Sultan Mehmet Han yanına hafızlarını alır ve Saraybosna’nın yedi ayrı yüksek tepesinde Hatim-i Şerifler indirirler.

Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?  - Türk Atasözü

- Balkan Coğrafyasında yaşanan bu tarihi gerçeği kaleme alan Halit Demir, Üniversite öğrenimi bahanesiyle gittiği ve 5 yıl kaldığı Bosna-Hersek’te (Saraybosna’da…)  ikamet etmemiş ve oraları tanımamış olsaydı bizler üzerinden yüzyıllar geçmiş, üzeri küllenmiş bu tarihi gerçekleri belki öğrenme imkânımız olmayacaktı. Kendilerine gazetemiz ve okurlarımız adına kültürel ve tarihi değerlerimize karşı duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz.  

“Değerli okurlarımız! Yazımızın devamını gazetemizde ve haber sitemizde takip edebilirsiniz…”

ANADOLU YAKASI HABER “Sizin sesiniz…”

“www.anadoluyakasihaber.net”