ALİ SERDAR ÇOLAKOĞLU - KARLI DAĞLARDAN KAYIN AĞACINA…

Evlilik başlangıcı nişanla başlar düğünle devam eder. Orta Asya Türkleri Toy der. Aslında dilimize en uygun değiştir. Düğün, düğüm kökünden gelir.

ALİ SERDAR ÇOLAKOĞLU - KARLI DAĞLARDAN KAYIN AĞACINA…

Günlük yaşamda kullandığımız sözcüklerin anlamlarını gereği kadar düşünmüyoruz.

Duyduğumuz gibi kullanıyoruz. Örneğin yeni evlenen çiftlere “karı-koca” denilir. Şimdi düşünelim: Koca denildiğinde aklımıza ilk gelen eş olur. Koca aynı zamanda büyük, ulu, dağ anlamına da gelir. Koca dağ olunca tepesine kar yakışır. Bu yüzden dağların yücesine kar yağar diye “kocanın karı “ denmiştir. Kadın kar gibi masum olmalı, koca ise dağ gibi güçlü ve sadık olmalı.

Evlilik başlangıcı nişanla başlar düğünle devam eder. Orta Asya Türkleri Toy der. Aslında dilimize en uygun değiştir. Düğün, düğüm kökünden gelir. “tüg-düğümlemek” düğün, (düğ-ü-n),düyüm...

Düyüm; ip, iplik gibi bükülebilir şeyleri birbirine dolayarak yapılan boğuma denir.

İki aşığın nişanla olan bağını düğümlemek ise düğünle gerçekleşir.

Karı- koca, Düğün dedik bu birleşmelerde iki kişi değil ailelerde bir olmakta. Kayın ata, kayın ana, kayın çe gelmekte.

Kayın ağacı Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Kayın ağacı kökleri ile “yeraltını“, gövdesiyle “yeryüzünü” yapraklarıyla “gökyüzünü ” temsil eden üçleme hayat ağacını işaret eder. Bu yüzden Türk devletlerinde hep kayın ağacı aynı adla anılır. Kutsal ağacın yaprakları hayvanların yemi, gövdesi ısınmadan, el aletlerine birçok işe yarar. Dalı toprakla buluşunca köklenir. Çabuk kaynaşması, evlilikle birleşen ailelerin annekayın ana, “Kaynana”;  Kayın ece ,”Kayınço” olmuştur.

Arapçadan gelen vekil anlamına kâim sözcüğünden geldiği  de söylenmektedir. Kâim Peder( “peder” Farsça baba) Kâim ana, Kâim Birader( “birader” Fasçada Kardeş)

Aile kurumunun temel unsurlarının kökenlerini anlattım. Gelini damadı, düğünü, kaynanası, kayın atası bu kurumun temel direkleridir. Bu yapı ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin temelini oluşturur.

24 HAZİRAN ATAŞEHİR