ALİ SERDAR ÇOLAKOĞLU - BAĞIMSIZLIK MARŞIMIZ…”İSTİKLÂL MARŞI”

İstiklal Marşı, özgürlüğümüzün ve milli mücadelemizin sözle ifadesidir. Kurtuluş savaşı vermiş kahraman bir ulusun bağımsızlık belgesidir.

ALİ SERDAR ÇOLAKOĞLU - BAĞIMSIZLIK MARŞIMIZ…”İSTİKLÂL MARŞI”

"Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber..."

-Kurtuluş savaşı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı karla bir İstiklal Marşı yazılmasını ister.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk milletvekilleri arasında bulunan Şair Mehmet Akif Ersoy’da hiçbir maddi karşılık almaksızın yazdığı marşla birinci seçilmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de tekrar takrar okunup ayakta alkışlanarak milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

Kurtuluş savaşı sonrasında kahraman ordumuzun İstiklâl Marşı yazılması isteği üzerine Maarif Vekaletinin (Milli Eğitim Bakanlığı) 500 lira ödüllü şiir yarışması düzenler. Bakanlık yarışmaya katılan 724 şiirden altısını seçerek basılı örneklerini millet vekillerine dağıtır. Ancak bu şiirleri yeterli bulmayan devrin Milli Eğitim bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, yarışmaya para ödülü olduğu için katılmayan Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy’a mektup yazarak katılmasını ister.

Meclisin 12 Mart 1921 oturumunda Başkan Adnan Adıvar başkanlığında seçilen yedi şiir tartışılır.

Tartışmaların ardından seçilen şiir Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri Mili Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi tarafından okunur.

Mehmet Akif ödülü almak istemez ve ödülü “Dar’ül Mesai “ adlı yardım kurumuna bağışlar…

Marşın kabulünden sonra beste yarışması düzenlenir. 1924 yılında 24 müzisyenin katıldığı yarışmanın sonucunda Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi kabul edilir. Bestenin Türk Müziğinin etkisi altında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında Osman Zeki Üngör’ün bestelediği İstiklal Marşı olarak kabul edilir.

İstiklal Marşımızın şiirini yazan şairimiz 1873 yılında Fatih Karagümrük Sarıgüzel semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Fatih Camiî Müderrislerinden İpek Tahir olarak’ta anılan Mehmet Tahir Efendidir.  eMehmet Akîf, ebced hesabıyla doğum tarihini belirten “Ragîf” adıyla anıldı. Ne var ki bu ad yaygın olarak kullanılmadığı için Annesi ve yakın çevresi Akîf adını kullandı.

1878 yılında Fatih Emir Buhari Mahalle Mekebinde 2 yıl okuduktan sonra Fatih İptidadisine devam eder. Evde babası tarafından Arapça öğrendi. Rüştiyeyi bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiye’ (Siyasal Bilgiler Fakültesi) de okudu. Babasını kaybedince eğitimine Halkalı Baytar Mekteb-i Ali’ (Veterinerlik Fakültesi) ye Parasız yatılı olarak devam etti.. Okulunu birincilikle bitirdi. 1893 yılında Ziraat Nezâreti Umur-u Baytâriye Şubesi’nde (Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri) göreve başladı. Umur-u Baytâriye Müdür Muavini”(Veterinerlik İşleri Müdür Yardımcısı) olarak sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti.

1898'de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir ve yazıları ile Arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı çevirilen yayınlandı. Mehmet Akif, 1920’de Burdur Milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan milli marş yarışmasına, “para ödülü almamak” koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithaf ettiği şiiri 12 Mart 1921 günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten, cepheye elbise diken Darü’l-Mesâi Vakfına (İş Evi) bağışladı.

1923 yılında Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gitti. 1929 - 1936 yılları arasında Kahire’deki “Câmiü’l-Mısıriyye” Üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936’da İstanbul’a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

İstiklal Marşımızı bizlere kazandıran Millî Şairimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz. ..

Kahraman Ordumuza adanan bu marş sonsuza dek bağımsızlığımızın sembolü olarak gönüllerimizde ve belleğimizde yaşayacaktır..

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

HAZIRLAYAN: ALİ SERDAR ÇOLAKOĞLU  11 MART 2021-ATAŞEHİR