AĞUSTOS AYI, ŞANLI ZAFERLERİMİZLE DOLUDUR...

Tarihimizde bu sıcak Ağustos günlerinin büyük zaferlere de şahit olduğunu görüyoruz.

AĞUSTOS AYI, ŞANLI ZAFERLERİMİZLE DOLUDUR...

Meydan Muharebesi (26Ağustos1071), Otlukbeli Meydan Muharebesi (11Ağustos 1473) ,Çaldıran Meydan Muharebesi( 23 Ağustos 1514) ,Mercidabık Zaferi (Ağustos 1516),Belgrad’ın Fethi (29 Ağustos 1521) Mohaç Zaferi( 29 Ağustos1526, Kıbrıs’ın Fethi 1 Ağustos 1571,Erzurum Kongresi  (5 Ağustos 1919)


 

 

 

Sakarya Meydan Savaşı ( 23 Ağustos 1921)…

Son zafer ile Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını Dünyaya kabul ettirmiştir. İşgal altında ezilen bir ulusun şahlanışı, Ezilen işgal altındaki uluslara da yol göstermiştir.

On beş yılın üzerinde her cephede savaşan bu millet silkinmiş ve yoktan var edilen bir orduyla başarıya ulaşmıştır.

Büyük Taarruz ( 26-30 Ağustos 1922)…

Büyük Zafer, Erzurum’da alınan kararlarla şekillenmişti.  Manda ve himayenin reddedilmesi, ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmesi ve ilk kez "milli sınırlar"dan bahsedilerek, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı anda Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı gibi önemli maddeler kabul edildi.

Vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunun ilk işareti Sakarya Zaferi ile verildi…

Mustafa Kemal "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz..." emrini verdi. 22 gün süren Sakarya Meydan Savaşı Türk ordusunun artık savunma değil Hücuma geçtiğini bildiriyordu.

Artık düşmanlara son vuruşu yapmak kalmıştı. Büyük Taarruzla Düşman bozguna uğratılmıştı. Baş Komutan Mustafa Kemal’in “İlk Hedefiniz Akdeniz” emri ile düşman İzmir’den denize dökülmüştür.

Büyük Zafer herhangi bir bayram değildir. Her yeni doğanın bu zafere giden yolda aşılan zorlukları bilmesi gerekir. Bu gün barış içinde yaşıyorsak bu zafer için ölen gazi ve şehitlerimiz sayesindedir. Bu bilinçle bayramlarımızın daha coşkulu kutlanması gerekir. Geçmişimizi unutursak geleceğe güvenle bakamayız.

Bizlere bağımsız bir vatan hediye eden başta Mustafa Kemal Paşamıza, Kahraman Ordumuza ve asil milletimize minnet borçluyuz. Bu yolda hayatlarını veren şehitlerimize Allahtan rahmet dileriz.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Kahraman Ordumuz…

11 AĞUSTOS 2021 ATAŞEHİR